ОШ "Бранко Радичевић"

18. И 19. АВГУСТА  2015. ГОДИНЕ

У НАШОЈ ШКОЛИ

ОДРЖАЋЕ СЕ СЕМИНАР

 

,,ЈАЧАЊЕ КАПАЦИТЕТА НАСТАВНИКА ЗА ВАСПИТНИ РАД“

 

 

 

 

ПРВИ ДАН ОБУКЕ

ВРЕМЕ САДРЖАЈ НАЧИН РАДА

09.00-10.00

Регистрација учесника- начин и правила рада

Увод у обуку и представљање учесника

Васпитни рад-фактори васпитања

Пленарно

10,00-10,30 Законска регулатива васпитног рада са ученицима Презентација водитеља и групни рад
10,30-10,45 Пауза  
10,45-11,30 Превентивне активности Презентација водитеља и групни рад
11,30-12,15 Васпитни стилови наставника Презентација водитеља и групни рад
12,15-13,15 Ручак – ако је школа планирала-пауза  
13,15-14,00 Родитељи као партнери у решавању проблема Презентација водитеља и групни рад
14,00-15,00 Позитивна дисциплина и самодисциплина Презентација водитеља и групни рад
     

ДРУГИ ДАН ОБУКЕ

09,00-10,30 Maпе понашања у задовољавању потреба Презентација водитеља и групни рад
10,30-10,45

Пауза

 
10,45-12,30 Шта су васпитно-дисциплински проблеми и како са њима Презентација водитеља и групни рад
12,30-13,30 Ручак – ако је школа планирала-пауза  
13,30-14,45 Интервентне активности Презентација водитеља и групни рад
14,45-15,00 Евалуација и затварање семинара Презентација водитеља и групни рад