ОШ "Бранко Радичевић"

Сарадњу са Школом можете остварити кроз:

  • индивидуалне разговоре са одељењским старешином, стручном службом, предметним наставницима према утврђеним терминима за консултације;
  • одељењске родитељске састанке
  • преко својих представника у Савету родитеља школе и Школском одбору.