ОШ "Бранко Радичевић"

 

ПЛАН ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗА ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ

ПРВИ РАЗРЕД

Радна недеља 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.
Српски језик Испитивање познавања слова,  усвајања читања и разумевања прочитаног у 2., 7., 12.,  17.  и 21. недељи  
Математика       12.       33.   42.         65.           94.  
Свет око нас                     18.       28.             42.
                                               

ДРУГИ РАЗРЕД

Радна недеља 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.
Српски језик   5.     22.         46.       66.         90.      
Математика     9.   23.     38.     48.   65.       80.     95.    
Свет око нас     5.       14.       23.       28.         38. 42.  
Енглески језик   3.       11.       20.       28.         38.      

ТРЕЋИ РАЗРЕД

Радна недеља 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.
Српски језик  

3.

ит

    21.   29.   37. 44.         66.

71.

ПЗ

    85.      
Математика  

4.

ит

      24.   32.     47.   59.       79.       98.  
Природа и друшт,во    

5.

ит

    9.       17.            

30.

   

36.

   
Енглески језик    

3.

ит

          15.       23.      

30.

         

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

Радна недеља 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21 22
Српски језик   3.ит             39.пз         61.д   70. пв 74 .пз           100.т
Математика  

4.

.ит

      24. кв       43пз.       60.кв  

.

78.пз 84.тз        
Природа и друштво    

3.

ит

      11.кв           24.т       31.кв          
Енглески језик                                            

ПЛАН ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗА ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019.ГОДИНУ

ПРВИ РАЗРЕД

Радна  недеља 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.
Српски језик   109.           136.             167.    
Математика   106.         131.             165. 171.   178.
Свет оконас     48.         57.                  

ДРУГИ РАЗРЕД

Радна  недеља 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.
Српски језик       119.       143.       165.         179.
Математика       120.           151.   164.       178.  
Свет оконас             56.                 71.  
Енглески језик     62.     69.                      

ТРЕЋИ РАЗРЕД

Радна недеља 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.
Српски језик     114.   122.          

150.

п.з.

  158. 167.   174.  
Математика         126.         149.           177.  
Природа и друштво   43.       50.         60.       67.    
Енглески језик       46.         56.         64.   70.  

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

Радна недеља 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.
Српски језик           127. пз           153. пз 157. кв    

172. кв

175. т

 
Математика       118. кв . 123 пз     141. т         162, пз   173. т  
Природа и друштво                             68.т    
Енглески језик     46.       55.         63.     69.    

 

 РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ И КОНТРОЛНИХ ЗАДАТАКА ПО НЕДЕЉАМА -ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. годину

Римски бројеви представљају редни број недеље у месецу.

                                                                                  V-1 одељење

ПИСМЕНИ ЗАДАТАК КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК
  октобар новем. децем. јан. октобар новем. децем. јан.
Српски II   II       II  
Енглески     I   II I   I
Шпански           III    
Математика   I IV   III III   I  
Биологија         V   III  
Историја         II      
Географија         III      

 V-2 одељење 

ПИСМЕНИ ЗАДАТАК КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК
  октобар новем. децем. јан. октобар новем. децем. јан.
Српски II   II       II  
Енглески     I   II I   I
Шпански           III    
Математика   III   II  I   IV   
Биологија         V   III  
Историја         II      
Географија         III      

 VI-1 одељење

ПИСМЕНИ ЗАДАТАК КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК
  октобар новем. децем. јан. октобар новем. децем. јан.
Српски III II  I    I  
Енглески II II   III II
Шпански    I     IV  
Математика   I   IV          
Биологија II     III 
Историја        
Географија   II    
Физика IV   II   

 VI-2 одељење

ПИСМЕНИ ЗАДАТАК КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК
  октобар новем. децем. јан. октобар новем. децем. јан.
Српски III   III     I    
Енглески   III     III   III III
Шпански           IV  
Математика   IV     I  IV    
Биологија         II      III
Историја                
Географија           II    
Физика         IV   II   

 VII-1 одељење

ПИСМЕНИ ЗАДАТАК КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК
  октобар новем. децем. јан. октобар новем. децем. јан.
Српски IV IV II  I
Енглески    I I
Шпански II   III 
Математика III  II II   III 
Биологија I  II
Историја
Географија IV III 
Физика IV  IV
Хемија V IV

VII-2 одељење

ПИСМЕНИ ЗАДАТАК КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК
  октобар новем. децем. јан. октобар новем. децем. јан.
Српски III   III    I    
Енглески   IV     I   III
Шпански     II        II  
Математика   III   II II    III  
Биологија         II    II
Историја                
Географија           III    
Физика           IV    IV
Хемија         V   IV  

 VIII-1 одељење

ПИСМЕНИ ЗАДАТАК КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК
  октобар новем. децем. јан. октобар новем. децем. јан.
Српски III   II         II
Енглески   IV     I I   III
Шпански   III      V      
Математика    II   II  III IV    
Биологија           II   IV
Историја                
Географија             II  
Физика           III    
Хемија         II I    

 VIII-2 одељење

ПИСМЕНИ ЗАДАТАК КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК
  октобар новем. децем. јан. октобар новем. децем. јан.
Српски III II II
Енглески III II I IV
Шпански II  V
Математика  II III IV
Биологија II IV
Историја
Географија II
Физика III
Хемија II I

 

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ И КОНТРОЛНИХ ЗАДАТАКА ПО НЕДЕЉАМА -ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. годину

Римски бројеви представљају редни број недеље у месецу.

V-1 одељење

ПИСМЕНИ ЗАДАТАК КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК
  фебр. март април мај јун фебр. март април мај јун
Српски   III   III      II IV    
Енглески     I         I I
Шпански       IV     III      
Математика     I   I   II II  
Биологија             III   II  
Историја                III    
Географија                  

                                                                                     V-2 одељење

ПИСМЕНИ ЗАДАТАК КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК
  фебр. март април мај јун фебр. март април мај јун
Српски   III   III      II IV    
Енглески     II     III  I   I
Шпански     IV     III      
Математика     I   I   II II  
Биологија             IV    
Историја                III    
Географија                  

                                                                                     VI-1 одељење

ПИСМЕНИ ЗАДАТАК КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК
  фебр. март април мај јун фебр. март април мај јун
Српски    I III         IV  
Енглески      II     II  II I
Шпански      IV     IV      
Математика    IV  IV   II   III  
Биологија             IV    
Историја              I    
Географија            IV   IV    
Физика             I III    I

                                                                                     VI-2 одељење

ПИСМЕНИ ЗАДАТАК КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК
  фебр. март април мај јун фебр. март април мај јун
Српски    I III         III  
Енглески      I     II  II
Шпански      IV     IV      
Математика    IV  IV   II   III  
Биологија               IV    
Историја             IV      
Географија               III    
Физика             I III    

                                                                                     VII-1 одељење

ПИСМЕНИ ЗАДАТАК КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК
  фебр. Март април мај јун фебр. март април мај јун
Српски   III   II     II  IV  
Енглески      I     IV    IV
Шпански       IV       II    
Математика   IV   III     I III  
Биологија              V  
Историја                IV    
Географија                III  
Физика             III   II  
Хемија             IV   III  

                                                                                     VII-2 одељење

ПИСМЕНИ ЗАДАТАК КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК
  фебр. Март април мај јун фебр. март април мај јун
Српски   III   II     II  IV  
Енглески     I          
Шпански       III      II    
Математика     II V     II III
Биологија             IV  V  
Историја                IV    
Географија                III  
Физика             III    II  
Хемија             IV   III  

                                                                                     VIII-1 одељење

ПИСМЕНИ ЗАДАТАК КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК
  фебр. Март април мај јун фебр. март април мај јун
Српски   III   III     II    
Енглески     III     III   III  
Шпански     IV        I    
Математика    I IV    IV IV  
Биологија             IV    
Историја                II    
Географија                I  
Физика              I    
Хемија           III  II II    

                                                                                     VIII-2 одељење

ПИСМЕНИ ЗАДАТАК КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК
  фебр. Март април мај јун фебр. март април мај јун
Српски    I I     I III    
Енглески     III       I  
Шпански     IV       III      
Математика   III   IV     IV  
Биологија             IV    
Историја                II    
Географија               I    
Физика             IV      
Хемија            II II