ОШ "Бранко Радичевић"

ШКОЛСКА ПРАВИЛА:

1.      ТРАЖИМО И ПРИХВАТАМО ПОМОЋ, АКО ИМАМО ПРОБЛЕМ

2.      СУКОБЕ РЕШАВАМО РАЗГОВОРОМ

3.      РЕЧ ТРАЖИМО ПОДИЗАЊЕМ РУКЕ И ЧЕКАМО ДА НАС НАСТАВНИК ПРОЗОВЕ

4.      ПОШТУЈЕМО РАЗЛИЧИТОСТИ И УЧИМО ДА БУДЕМО ТОЛЕРАНТНИ

5.      ПАЖЉИВО СЛУШАМО САГОВОРНИКА И БИРАМО РЕЧИ У РАЗГОВОРУ

 

 

На  Наставничком већу наставници су донели  своја правила понашања:

v  Одговорно се понашамо према раду и поштујемо личност ученика

v  Стварамо позитивну атмосферу

v  Међусобно се поштујемо и уважавамо

v  Толеранрни смо према различитим мишљењима и ставовима

 

 

 

На родитељским састанцима  родитељи су донели  своја правила понашања. Прикупљена правила су обједињена на састанку Школског Тима у следећа:

v  Међусобно континуирано сарађивати

v  Свакодневно пратити понашање, рад, успех и разговарати са дететом

v  Активно се укључити у заједночке акције и школске активности

v  Сукобе решавати мирно и у сарадњи са одељенским старешином