ОШ "Бранко Радичевић"

 

Промена смена у школској 2018/2019. врши се на 4 недеље:

ДАТУМИ

РАЗРЕДИ

СМЕНА

03. 09. 2018. - 28. 09. 2018

ПРВИ   И ДРУГИ РАЗРЕД ПРВА СМЕНА
ТРЕЋИ И ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ДРУГА СМЕНА

01.10. 2018. - 26. 10. 2018.

ПРВИ   И ДРУГИ РАЗРЕД ДРУГА СМЕНА
ТРЕЋИ И ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ПРВА СМЕНА

29. 10. 2018. - 23. 11. 2018.

ПРВИ   И ДРУГИ РАЗРЕД ПРВА СМЕНА
ТРЕЋИ И ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ДРУГА СМЕНА

26. 11. 2018. - 21. 12. 2018.

ПРВИ   И ДРУГИ РАЗРЕД ДРУГА СМЕНА
ТРЕЋИ И ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ПРВА СМЕНА

24. 12. 2018. - 18. 01. 2019.

ПРВИ   И ДРУГИ РАЗРЕД ПРВА СМЕНА
ТРЕЋИ И ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ДРУГА СМЕНА

21. 01. 2019. - 1. 03. 2019.

ПРВИ   И ДРУГИ РАЗРЕД ДРУГА СМЕНА
ТРЕЋИ И ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ПРВА СМЕНА

04.03.2019. - 29.03.2019.

ПРВИ   И ДРУГИ РАЗРЕД ПРВА СМЕНА
ТРЕЋИ И ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ДРУГА СМЕНА

01. 04. 2019. – 25.04.2019.

ПРВИ   И ДРУГИ РАЗРЕД ДРУГА СМЕНА
ТРЕЋИ И ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ПРВА СМЕНА

06. 05. 2019. - 31. 05. 2019.

ПРВИ   И ДРУГИ РАЗРЕД ПРВА СМЕНА
ТРЕЋИ И ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ДРУГА СМЕНА

03. 06. 2019. - 14. 06. 2019.

ПРВИ   И ДРУГИ РАЗРЕД ДРУГА СМЕНА
ТРЕЋИ И ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ПРВА СМЕНА