ОШ "Бранко Радичевић"

УЧЕНИЦИ ОД 1. ДО 4. РАЗРЕДА

Кроз друштвене, техничке, хуманитарне, спортске и културне активности  ученици ће имати прилике да исказују, проналазе и развијају своје способности и таленте у области спорта, уметности, језика... Активности ће се организовати једном недељно у оквиру одељења и сваке друге недеље са још по једним часом. Отворене су могућности организовања и спровођења заједничких активности на нивоу разреда (нпр. хуманитарне активности, организовање фер плеј  утакмица и сл.).

 

 

 

 

ПЕТИ-ОСМИ РАЗРЕД

 

 У старијим разредима – слободне активбности биће организоване у зависности од интересовања ученика из различитих области. Према потребама тј. опредељењима ученика, а на основу резултата спроведеног анкетирања ученика током прве половине  септембра, стручна већа и наставници (према годишњим задужењима) израдиће план рада слободних активности. Избор слободних активности подстицаће пуни развој ученика у школи и доприносити остваривању циљева и исхода школског програма.