ОШ "Бранко Радичевић"

 

Рад са децом која имају тешкоће у развоју,болесна су дужи временски период или имају неке друге трајније проблеме одвија се по Индивидуалним образовним плановима  које усваја Педагошки колегијум Школе, а у складу са одредбама Закона о основама образовања и васпитања. Деца похађају наставу у редовном одељењу,а наставу изводе наставници и учитељи који су похађали одговарајућу обуку.Уколико постоји потреба за ангажовањем одговарајућих стручњака или неком додатном подршком у реализацији ИОП, Школа ће се обратити за помоћ Интерресорној комисији,која је формирана на нивоу Општине.

 По Статуту школе постоји и  Одељење за децу са посебним потребама у коме се настава одвија  по Наставном плану и програму за децу ометену у психофизичком развоју. Одељење је комбиновано одељење и формирано је за децу која имају тешкоће у интелектуалном развоју ( лака ментална ретардација ). Тренутно Одељење нема ученика.