ОШ "Бранко Радичевић"

Школа се налази у центру насеља, на самој граници са Републиком Српском. Поред Школе је магистрални пут М.Зворник - Љубовија.

Школа успешно сарађује са Скупштином општине М.Зворник,Средњом школом, осталим основним школама у Општини, Домом здравља, Библиотеком, Центром за социјални рад, Црвеним крстом, ОУП-ом и осталим установама и предузећима. Сарадња се огледа у заједничкој реализацији појединих сегмената плана рада (професионална оријентација, здравствено васпитање, те културне и хуманитарне активности).

Школа не располаже адекватним простором за реализацију друштвених и културних активности. Урађена је пројектна документација за надградњу и реконструкцију школске зграде, али због недостатка финансијских средстава није могуће реализовати постојећи пројекат.

Настојаће се да улазак ученика у школу буде што безбеднији постављањем одговарајуће заштитне ограде ( у сарадњи са СО- е).

Школа ће (у сарадњи са МУП-ом) обезбедити редован надзор полиције ујутро, у време промене смена и по завршетку наставе. Такође ће полиција надзирати Школу  приликом организовања завршних испита,такмичења, културних и спортских активности.