ОШ "Бранко Радичевић"

      

Редни

број

Име и презиме Предмет

Одељенски

старешина

Веб место наставника
1. Гордана Врачевић Српски језик -  
2. Сузана Секулић Српски језик -

 

 

3. Валентина Јекић Српски језик -  
4. Ана Стојнић Шпански језик VIII1  
5. Татјана Липовац Енглески језик V1

https://smartenglish183.wordpress.com

 

https://sites.google.com/site/kutakzanas6/

 

6. Мирела Вајс Енглески језик VIII2  
7. Дарко Ковачевић Музичка култура -  
8. Бојан Грујић

Ликовна култура

Цртање, сликање и вајање

-  
9. Анђелко Тешмановић

Ликовна

култура

Цртање, сликање

 и вајање

-  
10. Далибор Тодоровић Историја -  
11. Светлана Николић Географија VII1  
12. Радмила Јокић Хемија -  
13. Александра Томић

Биологија

Домаћинство

V2

https://sites.google.com/site/kutakzanas6/

14. Драгица Пантовић Биологија -  
15. Зоран Станковић физика -  
16. Драгица Јокић Математика -  
17. Верица Радић

Физика,

математика

VII2  
18. Миле Марјановић

Техничко и инф. образ.

Информатика и рачунарство

 

VI2

http://www.osmalizvornik.edu.rs

19. Мићо Ковачевић

Физичко васпитање

Изабрани спорт

VI1  
20. Дејан Поповић Информатика и рачунарство -  
21. Сулејман Ахмети Веронаука -  
22. Владимир Савић Веронаука -  
23. Предраг Мијаиловић Веронаука -  
24. Зоран Грбић Изабрани спорт -