ОШ "Бранко Радичевић"

    

Редни

број

Име и презиме Предмет

Одељенски

старешина

Веб место наставника
1. Тијана Његомир Српски језик -  
2. Сузана Секулић Српски језик -

 

 

3. Татјана Живановић Српски језик -  
4. АнаМијатовић Шпански језик V1  
5. Татјана Липовац Енглески језик VI1

https://smartenglish183.wordpress.com

 

https://sites.google.com/site/kutakzanas6/

 

6. Мирела Вајс Енглески језик V2  
7. Дарко Ковачевић Музичка култура -  
8. Данко Дамњановић

Ликовна култура

Цртање, сликање и вајање

-  
9. Анђелко Тешмановић

Ликовна

култура

Цртање, сликање

 и вајање

-  
10. Далибор Тодоровић Историја VI2  
11. Светлана Николић Географија VIII1  
12. Радмила Јокић

Хемија

Физика

-  
13. Кристина Перишкић

Биологија

Домаћинство

-

https://sites.google.com/site/kutakzanas6/

14. Драгица Пантовић Биологија -  
15. Зоран Станковић физика -  
16. Ирена Терзић Математика -  
17. Верица Радић

Физика,

математика

VIII2  
18. Миле Марјановић

Техничко и инф. образ.

Информатика и рачунарство

 

VII2

http://www.osmalizvornik.edu.rs

19. Мићо Ковачевић

Физичко васпитање

Изабрани спорт

VII1  
20. Дејан Поповић Информатика и рачунарство -  
21. Сулејман Ахмети Веронаука -  
22. Владимир Савић Веронаука -  
23. Предраг Мијаиловић Веронаука -  
24. Зоран Грбић

Физичко васпитање

Изабрани спорт 

-