ОШ "Бранко Радичевић"

рeдни број

 

Име и презиме

Задужења

 

 

1.

Драган Поповић

домар

2.

Мирјана Живановић

куварица

3..

Љиљана  Бојић     

спремачица

4..

Драгица Мишић

спремачица

5.

Косана Теодоровић

спремачица

6.

Марица Богићевић

спремачица

7.

Наталија Несторовић

спремачица