ОШ "Бранко Радичевић"

Чланови Тима за школу без насиља у школској 2015/16. години 

1.     Ана Мијатовић, професор шпанског језика

2.     Taња Липовац , професор енглеског језика 

3.     Мићо Ковачевић, професор физичког васпитања

4.     Гроздана Бурић, учитељица

Ученици сарадници ВТ

Представник  Парламента ученика