ОШ "Бранко Радичевић"

ПРОГРАМ ,,ШКОЛА БЕЗ НАСИЉА – КА СИГУРНОМ И ПОДСТИЦАЈНОМ ОКРУЖЕЊУ  спроводи  УНИЦЕФ у сарадњи са Министарством просвете, Министарством здравља, Министарством рада и социјалне политике, Саветом за права детета Владе Републике Србије, Заводом за унапређивање образовања и васпитања, Министарством  унутрашњих послова и Министарством  омладине и спорта.

Главни циљ „Школе без насиља“ јесте стварање безбедне и подстицајне средине за учење, рад и развој.

У оквиру овог програма насиље је дефинисано као сваки облик понашања који има за циљ намерно наношење психичког или физичког бола другоме. Програм је пре свега намењен деци, наставницима и запосленима у школама, али и родитељима и читавој локалној заједници.

Програм ,,Школа без насиља''започет је  у ОШ ,,Бранко Радичевић'' средствима која су прикупљена акцијом  сакупљања старог папира почетком школске 2009/2010.

 

и   продајом   УНИЦЕФ честитки :

У  школи је 23. септембра 2011. потписивањем Меморандум о сарадњи са УНИЦЕФ-ом почео да се реализује програм ШКОЛА БЕЗ НАСИЉА - ка сигурном и подстицајном окружењу за децу.

 Потписивању Меморандум о сарадњи са УНИЦЕФ-ом присуствовали су представник УНИЦЕФ-а Дарко Новаковић, представник донатора ПД Дринско-Лимске хидроелектране Јасмина Петковић, ментор  Слободанка Алексић, представници локалне самоуправе, родитељи, ученици и запослени.

У овој школској години је спроведено истраживање о присутности насиља у школи, обука запослених , превентивне радионице са ученицима, родитељски састанци, обука за Форум театар  и Вршњачки тим , формирана  је УЗМ у којој ће бити активни сви запослени, ученици и  родитељи, усвојен формулар за евиденцију насиља, као део обавезне интерне документације...

 Спроведен је  сет превентивних радионица са ученицима млађих и старијих разреда. Дефинисана су одељенска и школска правила.  Ученици  су обучавани како да препознају насиље и конструктивно реагују на њега.

 Са ученицима млађих разреда урађене су  превентивне радионице анимираног серијала ,,Уааа неправда''. Форум театар воде Светлана Николић и Татјана Ђурић, а Татјана Липовац  Вршњачки тим.

Организовани су  фер плеј турнири: одбојка,кошарка и фудбал .

 У   акцији продаје УНИЦЕФ честитки  ученици су продали   1 150 честитки  и  освојили  3. место - књиге за библиотеку:

 Део новца од продаје УНИЦЕФ честитки уложен је за куповину клавира за наставу музичке културе-професор  Дарко Ковачевић: 

Ученици наше школе су  се  14. 06 2012. године  представили програм ученицима ОШ ,,Браћа Рибар'' из Брасине а затим   се са њима дружили и такмичили.