ОШ "Бранко Радичевић"

Основна школа „Бранко Радичевић“

Мали Зворник

 

Извештај о ативностима у оквиру програма

„Школа без насиља“ у школској 2013/2014.

                      У циљу стварања сигурног и подстицајног окружења, неговања сарадње, уважавања и конструктивне комуникације Тим је у току школске 2013/2014 године у оквиру планираних превентивних активности, урадио следеће:

На почетку школске формиран је Тим у саставу:

Миодраг Белић, директор

Јасминка Вујић, педагог

Весна Дрљача, библиотекар

Светлана Николић, професор географије

Ана Мијатовић, професор шпанског језика

Taња Липовац , професор енглеског језика 

Мићо Ковачевић, професор физичког васпитања

Зоран Грбић , професор физичког васпитања

 Велибор Ракић, учитељ

Татјана Ђурић, учитељица

Светлана Ерић, учитељица

Гроздана Бурић, учитељица

Ученици сарадници ВТ:  Марина Хајдуковић VII 1  и   Немања Рељић VII2

Представник  Парламента ученика:  Јована Суботић  VIII 1

Ученици сарадници и аутори  БЛОГА наше школе

Душан  Матејић VIII 1 ,   Урош Глигорић VIIи  Бојан Гошњић VII

Списак чланова Тима стакнут  је у холу школе.

 

На родитељским састанцима  родитељи су донели  своја правила понашања. Прикупљена правила су обједињена  на састанку Школског Тима у следећа правила понашања родитеља:

·         Међусобно континуирано сарађивати

·         Свакодневно пратити понашање, рад, успех и разговарати са дететом

·         Активно се укључити у заједночке акције и школске активности

·         Сукобе решавати мирно и у сарадњи са одељенским старешином

У формирање  школских правила за ученике укључени су чланови Вршњачког тима и Ђачког парламента:

·         ТРАЖИМО И ПРИХВАТАМО ПОМОЋ, АКО ИМАМО ПРОБЛЕМ

·         СУКОБЕ РЕШАВАМО РАЗГОВОРОМ

·         РЕЧ ТРАЖИМО ПОДИЗАЊЕМ РУКЕ И ЧЕКАМО ДА НАС НАСТАВНИК ПРОЗОВЕ

·         ПОШТУЈЕМО РАЗЛИЧИТОСТИ И УЧИМО ДА БУДЕМО ТОЛЕРАНТНИ

·         ПАЖЉИВО СЛУШАМО САГОВОРНИКА И БИРАМО РЕЧИ У РАЗГОВОРУ

Наставници су  на седници Наставничког већа  формирати своја правила:

·         Одговорно се понашамо према раду и поштујемо личност ученика

·         Стварамо позитивну атмосферу

·         Међусобно се поштујемо и уважавамо

·         Толеранрни смо према различитим мишљењима и ставовима

                     У септембру су одржана спортска такмичења ученика  у  фудбалу и одбојци, а  на кросу  21. 09. су заједно трчали ученици основних школа наше општине.

             

                      У првој недељи октобра-Дечјој недељи од  7. до 13. 10. 2013.  спроведен је низ  активности обележавања Дечје недеље који  се ове године одвијала под мотом:

,,СЛУШАЈТЕ МАМА И ТАТА,

ЖЕЛИМ СЕСТРУ ИЛ’ БРАТА!’‘

Дечјa недељa је код нас  била  недеља свеопште солидарности:

·         Вршњачки тим  је 2.10.2013.организовао   хуманитарну  акцију  ОЛОВКА НА ДАР

·         акције у којима  су учествовали ученици,родитељи и сви запослени у школи :

акција солидарности-  ДЕЦА ДЕЦИ-прикупљање школског прибора, играчака, књига, сликовница….

·         Поклањамо  књигу  школској библиотеци

Дан отворених  врата организован је током читаве  недеље, али и  2. 3. и  4.10.2013. када смо са  родитељима имали  креативне радионице на којима смо  заједно са децом радили маске,  играчке и креативне радове које смо поклонили ученицима.

Говорило се о правима детета, али и њиховим обавезама и одговорностима, улепшавао простор школско двориште, учионице и ходници; ученици су се такмичили у писању нај фазона –догодовштине из школе , као и разлоге зашто воле и не воле у  школи-( на паноу-анонимно)

Прваци су  на шеталишту и у школском дворишту, кредама у боји писали  иу цртали.

Поруке против насиља ставили  смо на пано у холу школе

Шетали смо  под маскама   улицама заједно са родитељима

11. октобара  четвртаци  су првацима приредили приредбу,  а затим им уручили  Добродошлице  и беџеве.

                       У новембру су ученици предлагали и одабрали да  мото школе  буде:  Будућност је у образовању! Обележили  смо Дан просветних   радника и  Међународни дан толеранције, а волонтери Вршњачког тима  су  се укључили у  акцију  продаје  УНИЦЕФ честитки.

                          У    децембру  смо имали привилегију да се нађемо у друштву међу осам школа у Србији које су добиле плакету ,,Школе без насиља.“ Добијање ове плакете је доказ да смо успешно   завршили све компоненте програма Школа без насиља. Према резултатима истраживања, мишљењу ментора и просветних саветника, стекли смо неопходне услове за њено добијање.  Плакета нас и обавезује да будемо увек  спремни да се ангажујемо на смањењу насиља,  да предузмемо мере и активности да до насиља не дође,  да наставимо  да  радимо  на превенцији насиља и свему ономе што је потребно како би  школа била безбедно окружење за наше ученике: да наставимо да негујемо вредности које смо заједно успоставили, поштујемо правила која смо заједнички донели, наставимо да водимо потребну евиденцију и документацију, подржавамо Вршњачки  тим у њиховим активностима, Форум театар у својим представама, сарађујемо са локалном заједницом ,  са родитељима, пружамо потребну подршку и заштиту  ученицима…

Плакета је и доказ да се заједничким  идејама, поделом задужења и тимским радом свих у колективу долази до резултата.

 На свечаном  уручењу  плакета   18. децембра  била је наша менторка , директор и координатор Тима, а догађај је уприличен у Пресс  Сали  Владе  Републике  Србије Плакету је директору   уручи Министар просвете проф.др Томислав Јовановић и директор канцеларије УНИЦЕФ-а у Србији   Michel  Saint Lot.

https://osnovcimalogzvornika.wordpress.com/2013/12/18/943/ 

                        На   састанку  ШТ   одржаном  поводом   разматрања  БШО извештаја              

Тим   је предложио   активности  које ће бити усмерене на превенцију школског насиља:

1.      У  области  која се односи на безбедност физичког окружења у школи:

Појачати дежурства

Предузимати даље потребне кораке везане за повећане безбедности школског окружења( неке мере  које су  предузете: постављена је светлосна сигнализација на магистралном путу у близини школе, а поднет је и захтев да се врати ограда  уз магистрални пут која је уклоњена асфалтирањем дела магистрале )

2.      У  области  превентивног  деловања  школе потребно је да:

У школи  организовати  додатни васпитни рад са ученицима који се насилно понашају

Организовати  активности подршке/заштите за ученике који трпе насиље или су сведоци насиља

Разредне  старешине са ученицима  на часовима одељенске заједнице и родитељима  на родитељским састанцима  раде превентивне радинице ( подучавају ученике како да се понашају када су у ситуацији насиља; реаговање  на насиље

Ученике информисати о томе ко су чланови Тима у школи

Оснажити ученике да пријаве сваку врсту насиља

Наставници се позивају на одељенска правила при разрешавању сукоба у одељењу и за превенцију насилног понашања ученика у одељењу

Информисање колектива на Наставничком већу о свим планираним и реализованим активностима у програму Школа без насиља

Оснаживање  наставника  да   траже помоћ од Тима за заштиту од насиља када имају проблем/ситуацију насиља коју не могу сами да реше

  радити индивидуалне  планове  заштите за ученике који су починили насиље  и за ученике који су били изложени насилном понашању вршњака

У мају анкетирати ученике како би се планирало организовање слободних активности за ученике које родитељи не плаћају

Надлежним институцијама пријавити  случајеве трећег нивоа

Организовати семинар за запослене којим би се утицало на повећање  компетенција у области  међусобне сарадње и комуникације  ученика, наставника и родитеља

Школа организује активности/програме за превенцију насиља

3.      У  области  заступљености  насилних догађаја и безбедносних ризика у школи:

Оснажити ученике да пријаве сваку врсту насиља разредном старешини или члановима Тима како би се смањио проценат ученика који су се потукли током школске године или  су  били жртве психичког, социјалног  и физичког насиља као и проценат ученика који се плаше вршњака у школи

Редовно водити евиденцију насилног понашања

У школи је између два испитивања смањен проценат ученика и наставника који су укључени у насилне интеракције али је неопходно  тај проценат даље смањивати, а нарочито проценат ученика који су угрожени физичким насилним понашањем запослених.

Релевантним  компонентама безбедности школског окружења у БШО извештају  сматрају  се непостојање видео надзора  и близина продавнице пића.

                 У акцији продаје УНИЦЕФ честитки ученици наше школе уз додатну подршку  волентера  Вршњачког тима продали су 720 честитки.  Сакупљено је

72 000 динара од чега једна половина остаје школи.   Предлог је да се ове школске године за  тих  36 000 динара  купи фотоапарат и камера.

          

                     У оквиру прославе школске славе одржани су фер-плеј турнири тако да су најбоља одељења  у баскету 8/2, у фудбалу  7/1, а одбојци  6/2.     Женска одбојкашка екипа наше школе освојила је ПРВО место на Светосавском турниру у Зворнику.

                     У обележавању 11. фебруара 2014. године Дана безбедности на интернету користили смо  предложене  ресурсе за школе и наставнике које је дао ,,Часопис за наставнике'', као и  веб сајт Уницефа и њихове  савете школама на тему електронског насиља. Ученици су добили потребне информације о сигурности на интернету,

За ученике старијих разреда основне школе одличан ресурс су две приче навеб сајту "Безбедност деце на интернету"под називом "Пут у Рим" и "Перипетије на мрежи", као и квиз за ученике овог узраста.   Вршњачки тим наше школе  ових дана спровео је анкету  о безбедности деце на интернету и коришћењу друштвене странице Facebook која је постављена на блогу школе.

Од  5-14.02.   придружили смо се хуманитарној акцији “ СРЕЋА ЈЕ  У МАЛИМ  СТВАРИМА“ коју  је организовала Канцеларија за младе Мали Зворник.

 

                    Библиотекар наше школе послала је  на 23 електорнске адресе издавачких кућа  послала молбе за донацију књига школској библиотеци.  Прва се одазвало издавачка кућа ,,Клет''  и послала  5 наслова , ,,Креативни центар '' 10,  ,, Едука '' 7.

                    Издавачка кућа „Завод за уџбенике“ упетак, 28.02. 2014. године у нашој школи организовала је промоцијууџбеника.

                    У марту смо  свечано обележили 109-ти рођендан школе, а 96 ученика од првог до четвртог разреда такмичило се на  Међународном математичком такмичењу “Кенгур без граница”,  а у  циљу  развијања љубави према матерњем језику и књижевности одражано је такмичење  на којем су ученици показали своје умеће  рецитовања.

                      Почетком априла ученици  млађих разреда имали су ,,Час за одмор'' на коме су се дружили са Љубивојем Ршумовићем. Обележоли смо и Међународни дан дечије књиге   и у сарадњи са библиотеком  организовали   I  Квиз за подстицање читања „Читам и скитам“  под слоганом  „Посматрајмо народе кроз причу“који је одабрао IBBY – Међународни одбор књижевности за децу и младе (International Board on Books for Young People). Дела која је потребно прочитати, као и питања Квиза, усклађена су са међународном кампањом. Ученици првог и другог разреда након читања бирали су најлепшу  Андерсенову бајку. Победници квиза  награђени  су  књигама. У  радионицама организованим 16.04. заједно су били креативни  ученици од првог до четвртог разреда и њихови родитељи.

              У хуманитарним акцијама сакупљена је новчана помоћ за  Николу  и  Његоша који морају на  озбиљне  оперативне  захвате  у иностранство.

                  У току године остварена је сардња са ОШ,,Браћа Рибар'' из Д.Борине  и организована амбијентална настава  у октобру и мају.

               На Београдском фестивалу писаца за децу 11. 05. 2014. у ,,Сава центру“ били су и неки од награђених ученика наше школе.

                На седницама Одељенског и Наставничког већа и кроз Књигу обавештења, јавно су похваљени ученици који су постигли значајне резултате и  успешно представљали  школу на такмичењима:

·         Марија Зарић - треће  место на Републичком такмичењу из шпанског језика.

·         На окружном такмичењу ,,Шта знаш о саобраћају“  Радић Немања је освојио друго место.

·         На регоиналној смотри талената   Марина  Хајдуковић  VII1    освојила је     треће место за рад из енглеског језика, а

·         Глигорић Урош VII2      III место  за историју

·         На  Републичком такмичењу  из историје : Јована Јевтић    VIII1    друго место и  Миљан Спасојевић   VIII1   друго место

·         Данијела  Стојановић освојила је две медаље на Светским  победничким играма  у Москви

                      4. јуна   васпитачи  ПУ ,,Црвенкапа“ заједно са предшколцима били су гости наше школе.. Четвртаци и њихове учитељице потрудили  су се да им боравак у нашој школи остане у пријатном и лепом сећању. Након пригодне приредбе  будући прваци посетили су учионице првих разреда где су добили одговоре на многа питања.

                   Одржан је семинар ,,Азбука сарадње породице и школе''.

                      Ученици 4 основне школе из Ниша послали су хуманитарну помоћ за ученике наше школе:  ,,Иван Горан Ковачић“, ,,Његош“, ,,Вук Караџић“ и ,,Бранко Миљковић“.

                                       У току школске 2013/2014 год. Тим је  предложио да се за ученике  Ј.Т и  Т.Д.  , касније и за М.Н. и Ђ. Ф.  Уради Индивидуални план заштите у сарадњи са одељенским старешином, Ковачевић Мићом и учитељицама Татјаном Ђурић и Иреном Смиљанић који подразумева да се појача педагошки надзор (одељенски старешина, педагог,  наставници, учитељи).

Тим   је  на састанцима предложио и  додатне мере и активности

                       Ученицима, за време трајања наставе,  није дозвољено задржавање ван школског дворишта.  Појачано је  дежурства наставника и помоћног особља.  Одељенске старешине  на адекватан  начин ( радионице, разговор, филм) са ученицима даље раде на превенцији насиља у школи.

Координатор Тима

Гроздана Бурић