ОШ "Бранко Радичевић"

Захваљујући Програму ШБН, све структуре у нашој школи су оснажене да самостално решавају настале проблеме и то веома успешно.

УЛОГЕ И ОДГОВОРНОСТИ - ко шта ради када постоји сумња на насиље или се насиље догоди:

ДЕЖУРНИ  НАСТАВНИК:

-дежура у складу са распоредом

-уочава и пријављује случај

-покреће процес заштите ученика (реагује одмах у случају насилног понашања користећи неку од стратегија

-обавештава одељенског  старешину о случају

-евидентира случај

-сарађује са Тимом за заштиту ученика од насиља

 

ОДЕЉЕЊСКИ  СТАРЕШИНА:

-уочава случајеве насилног понашања и реагује ОДМАХ

-покреће процес заштите детета (реагује одмах у случају насилног понашања користећи неку од стратегија)

-разговара са учесницима насиља

-информише родитеље и сарађује са њима

-сарађује са Тимом за заштиту ученика од насиља

-сарађује са релевантним установама  који треба да обезбеде заштиту

-евидентира случај и води прописану документацију

 

НАСТАВНИК:

-уочава и пријављује случај

-покреће процес заштите -реагује одмах у случају насилног понашања користећи неку од стратегија

-обавештава ододељенског старешину о случају

-евидентира случај

-сарађује са другима који треба да обезбеде заштиту

 

ЧЛАН ШКОЛСКОГ ТИМА И ПЕДАГОГ

-уочава случајеве насилног понашања

-покреће процес заштите детета (реагује одмах користећи неку од стратегија)

-обавештава одељенског старешину и сарађује са њим, по потреби и са родитељима

-сарађује са другима који треба да обезбеде заштиту

-пружа помоћ и подршку ученицима, ВТ-у, наставницима

-разматра случај (2. ниво ризика) и осмишљава стратегије за поступање

-евидентира случај

 

УЧЕНИЦИ:

Члан ВТ-а

-уочава случајеве насилног понашања

-реагује одмах

-евидентира случај

-за теже случајеве консултује члана школског тима

-разматра садржај сандучета поверења и пише одговоре

Ученик

-уочава случајеве насилног понашања

-тражи помоћ одрасле особе

-пријављује случај насилног понашања :

1.лично ( Тиму,члану ВТ-а, наставнику, педагогу)

2.посредно (писањем поруке за сандуче поверења)

-учествује у мерама заштите

 

ПОМОЋНО-ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ:

-дежура по распореду

-прекида насиље

-уочава и пријављује случајеве насилног понашања

 

Чланови Тима за школу без насиља у школској 2014/15. години 

1.     Марија Јаковљевић, професор шпанског језика

2.     Taтјана Липовац , професор енглеског језика 

3.     Мићо Ковачевић, професор физичког васпитања

4.     Гроздана Бурић, учитељица

Ученици сарадници ВТ

Представник  Парламента ученика:  Миљана Живановић

Ученици сарадници на ажурирању сајта школе:   Урош Глигорић   и  Бојан Гошњић.