ОШ "Бранко Радичевић"

Теме за предавања која полиција држи ученицима I разреда:

 

1. Шта ради полиција и заједно против насиља

2. Безбедност деце у саобраћају

3. Заштита од опасних материја и природних непогода

Теме за предавања која полиција држи ученицима IV и VI разреда:

1. Безбедност деце у саобраћају

2. Полиција у служби грађана

3. Насиље као негативна друштвена појава

4. Превенција и заштита деце од злоупотреба дрога и алкохола

5. Безбедно коришћење интернета и друштвених мрежа

6. Превенција и заштита деце од трговине људима

7. Заштита од пожара

8. Заштита од техничкотехнолошких и временских непогода

 

У организацији  СО Мали Зворник и  ПС Мали Зворник  спроведена је акција „  Саобраћајна култура маладих“.  Руководилац саобраћајне секције школе Миле Марјановић  и пет чланова саобраћајне секције петог разреда заустављали су возаче утврђујући  да ли поштују  основна саобраћајна правила.