ОШ "Бранко Радичевић"

Филтер
 •           У оквиру поделе задужења у току радне недеље сваки наставник има предвиђено дежурство.

  Дежурни наставник је обавезан да у Школу дође најмање 15 минута пре почетка наставе у смени.

  Дежурни наставник дежурство обавља пре почетка смене и за време одмора.

  Дежурни наставници на почетку смене договарају се о сарадњи и поступцима у датој ситуацији.

  Дежурни наставник:

  1) стара се о одржавању реда и о безбедности у школској згради и у школском дворишту

  2) предузима мере у случају нарушавања реда или угрожавања безбедности

  3) издаје налоге дежурним ученицима и помаже им у раду

  4) ради испуњавања својих обавеза, сарађује с директором, педагогом и другим лицима запосленим у Школи

  5) уредно води књигу дежурног наставника и у њу уписује промене којесу од значаја за живот и рад у школи

           Школа има пет дежурних наставникау првој смени и једног дежурног учитеља у другој смени. Дежурство се обавља у улазном холу, у ходницима, ђачкој трпезарији, на спрату и у школском дворишту, а по потреби и на другим местима, у складу са одлуком главног дежурног наставника.

  Правила која се односе на све дежурне наставнике:

  -         дежурство подразумева : боравак међу ученицима, упозоравање на чистоћу школског простора и пристојно понашање

  -         дежурни наставник проверава да ли су сви отишли на час

  -         ужина и кафа планирају се у време пре и после дежурства или за време паузе

  -         за време дежурства не удаљава се са распоређеног места.      

  Распоред дежурства у првој смени:

      Понедељак уторак Среда Четвртак Петак
  1.

  Главни дежурни

  Приземље, главни службени улаз

  Верица

  Радић

  Сузана Секулић Татјана Липовац Светлана Николић Дарко Ковачевић
  2. приземље Снежана Марјановић Татјана Ђурић Весна Вукосављевић Ирена Смиљанић

  Мирела Вајс

  Велибор Ракић Љиљана Новаковић Гроздана Бурић Весна Дрљача
  3. спрат Далибор Тодоровић Драгица Пантовић Јокић Драгица Радмила Јокић Александра Томић
  4. велико двориште Мићо Ковачевић Анђелко Тешмановић

  Бојан

  Грујић

  Владимир Савић

  Зоран

  Грбић

  5. дворишта испредшколеи бочни деодо стамбене зграде. Валентина Јекић Марија Јаковљевић Миле Марјановић Гордана Врачевић Дарко Ковачевић

  Дежурство наставника је организовано као редовно задужење наставника. Учитељи мењају смене на четири недење па се тако смењују и на дежурствима.

  Звони дежурни ученик по распореду.

  Распореддежурства удругој смени:

      Понедељак уторак Среда Четвртак Петак
  1.

  Главни дежурни

  Приземље, главни службени улаз

  Велибор Ракић

  Љиљана Новаковић Гроздана Бурић Весна Дрљача Учитељи по распореду током године
  2. приземље Мара Богићевић Драгица Алексић Наталија Несторовић Косана Теодоровић

  Љиљана Бојић

  Драгица Алексић

  3. спрат Наталија Несторовић Мара Богићевић

  Драган

  Поповић

  Љиљана Бојић

  Драган

  Поповић

  Косана Теодоровић

  4. велико двориште Мирјана Живановић Мирјана Живановић Мирјана Живановић Мирјана Живановић Мирјана Живановић

  Звони дежурни помоћни радник:

    Понедељак уторак Среда Четвртак Петак

  Дежурство за звоно

  Мара Богићевић Драгица Алексић Наталија Несторовић Косана Теодоровић Љиљана Бојић

  Дежурство  учитеља  петком у другој сменипрво полугодиште:

  ДАТУМ ДЕЖУРНИ НАСТАВНИК
  7.09. Велибор Ракић
  14.09. Љиљана Новаковић
  21.09. Гроздана Бурић
  28.09. Весна Дрљача
  5.10. Снежана Марјановић
  12.10. Татјана Ђурић
  19.10. Весна Вукосављевић
  26.10. Ирена Смиљанић
  2.11. Велибор Ракић
  16.11 Љиљана Новаковић
  23.11. Гроздана Бурић
  30.11. Снежана Марјановић
  7.12. Татјана Ђурић
  14.12. Весна Вукосављевић
  21.12. Ирена Смиљанић
  28.12. Велибор Ракић
  11.1. Љиљана Новаковић
  18.1. Гроздана Бурић
  25.01. Снежана Марјановић

  Дежурство  учитеља  петком у другој сменидруго полугодиште :

  ДАТУМ ДЕЖУРНИ НАСТАВНИК
  22.02. Татјана Ђурић
  1.03. Весна Вукосављевић
  8.03. Велибор Ракић
  15.03. Љиљана Новаковић
  22.03. Гроздана Бурић
  29.03. Весна Дрљача
  5.04. Снежана Марјановић
  12.04. Татјана Ђурић
  19.04. Весна Вукосављевић
  10.05. Велибор Ракић
  17.05. Љиљана Новаковић
  24.05. Гроздана Бурић
  31.05. Весна Дрљача
  7.06. Снежана Марјановић
  14.06. Татјана Ђурић

  1.Главни дежурни наставник:

  утврђује присуство и одсуство дежурних наставника, о томе води евиденцију у књизи дежурства и координира рад дежурних наставника и дежурних ученика

  у случају одсуства дежурног наставника прави измене у распореду дежурства

  дежура у приземљу на главном-службеном улазу у зграду

  2.Дежурни наставник или учитељ у приземљу уводи ученике пре почетка часова и после великог одмора и дежурау ходницима приземља школе.

  3.Дежурни наставник на спрату дежура на спрату пре почетка часова и за времесвиходмора.

  4.Дежурни наставник или помоћни радник у двориштудежура пре наставе и за времевеликог одмора у школском дворишту ( велико двориште).

  5.Дежурни наставник или помоћни радникдежурау деловима дворишта испредшколеиу бочном делу школског дворишта до стамбене зграде.

            Дежурство ученика у првој смени је предвиђено за V,VI,VII и VIII разред, дежурају по два ученика.

  Свакодневна задужења дежурства имају помоћно-технички радници Школе.

  Дежурство помоћно-техничких радника Школе

           Домар и спремачице обавезни су да без одлагања обавештавају дежурног наставника, директора, педагога или секретара школе о свакој промени која може довести до нарушавања реда и безбедности у школи. Спремачице су у обавези да дежурају у својим реонима када не обављају послове одржавања хигијене.

  Домар је обавезан да, осим у време када обавља послове у другим деловима Школе или користи одмор у току дневног рада, дежура у дворишту Школе.

  Спремачица је обавезна да пре и после одржавања хигијене у просторијама у којима се одвија рад наставника и других запослених, дежура у холу или дворишту Школе, односно испред просторија у којима одржава хигијену.

  За време у које спремачица користи дневни одмор или је из других разлога одсутна са свог радног места, друге спремачице преузимају надзор над њеним радним местом, у складу са распоредом који утврђује директор на предлог секретара Школе.

  Школски тим

 • Дечја недеља је први пут обележена 1934. године на предлог организације Пријатељи деце Србије, а 1987. године  дефинисана је  Законом о друштвеној бризи о деци.
  У години у којој се очекује почетак примене нове Националне стратегије за превенцију и заштиту од насиља, у Дечјој недељи ће бити обједињени сви актери у циљу заштите и спречавања свих постојећих облика насиља над децом. Ово је прилика да се читаво друштво и сама деца оснаже да различите облике насиља препознају и одмах реагују свим постојећим механизмима заштите, а у циљу стварања окружења у коме ће се свако дете осећати сигурно и заштићено.
   
  Циљеви Дечје недеље су:
  • скретања пажње најшире јавности на права и потребе деце;
  • указивање на одговорност коју породица, школа, држава и њене институције имају у заштити деце и остваривању њихових права;
  • презентација до сада постигнутих резултата;
  • указивање на примере добре праксе и проблеме у остваривању права деце;
  • подстицање интерсекторске сарадње у стварању услова за поштовање права и оптимални развој сваког детета;
  • промоција активног учешћа деце у доношењу одлука које се њих тичу;
  • покретање иницијатива и нових акција које доприносе побољшању положаја деце у Републици Србији и остваривању њихових права.

   

  Овогодишња Дечја недеља ће бити од 1. до 7. октобра 2018. године под слоганом:

   

  „МОЈЕ ЈЕ ПРАВО ДА ЖИВИМ СРЕЋНО И ЗДРАВО – за одрастање без насиља“
  41651900 10215245234136916 3700230667578114048 n
   
   

  Током Дечје недеље организујемо:

   

                I       ЛИТЕРАРНИ КОНКУРС

  Tемe:

  1.     У царству другарства

  2.     Другарством до знања

  3.     Моје је право да живим срећно и здраво

  Радови могу бити у стиху или прози ( до једне стране текста) и могу се предати до среде, 3.10.2018. учитељима или проферсоркама српског језика.

   

    II        ЛИКОВНИ КОНКУРС

   

  ТЕМА: Моје је право да живим срећно и здраво

  Радови се могу  предати до среде, 3.10.2018.  учитељима, наставнику ликовног или разредним старешинама.

  Право учешћа  на конкурсима имају сви ученици , а најуспешнији ће бити награђени!

   

   

  Програм активности за време трајања

  ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ

  ОД 1. ДО 7. ОКТОБРА 2018. ГОДИНЕ

  1.октобар

  Млађи разреди

  Информисање о дечјој недељи.

  КРЕДА ЦРТА МАШТОМ“-осликавање школског дворишта

  Старији разреди

  Упознавање са садржајем   КОНВЕНЦИЈЕ О ПРАВИМА ДЕТЕТА

  2. октобар
  Млађи разреди

  ЈЕСЕЊЕ ИГРАРИЈЕ-Учимо нове дечје игре -Игре на отвореном

  Старији разреди

  Израда паноа-договор ВТ и Парламента

  Цртани филм ,,Уааа неправда''-за прваке

  3. октобар

  Спортска фер плеј такмичења -друштвене игре,

  промоција одбојке,кошарке,рукомета

  4. октобар
  Млађи разреди

  Маскенбал-'' Сунчана јесен''

  Старији разреди

  Aктивности ВТ и ЂП

  5. октобар

  Млађи разреди

  Приредба- четвртаци првацима

  ПоделаДобродошлица и беџева - прваци постају члановиДЕЧЈЕГ САВЕЗА СРБИЈЕ

  Старији разреди

  Активности ВТ и ЂП

  Заједничка изложба дечјих радова у холу школе

   

   

 • У суботу,  8.09. 2018. године одржан је КУП основних школа у улову рибе удицом на пловак на Зворничком језеру у Сакару у организацији КСР ,,Дринско језеро''.Учествовалој је свих пет основних школа наше општине, са 60 ученика, у 12 екипа, 5 екипа пионирки и 7 екипа пионира.
  Женску екипу наше школе представљале су: Ксенија Самарџић, Катарина Митровић, Катарина Илић, Николина Живановић и Ема Шахмановић.
  Мушку екипу чинили су : Алекса Јовановић, Михаило Јевтић, Вељко Драгић, Урош Перић и Вукашин Митровић.

  Екипе наше школе биле су веома успешне.

  Мушка екипа освојила је прво, а женска друго место.
  Победницима су припале медаље и мајице, а пехари ће красити полице наше школе.Такмичење је протекло у фер-плеју и дружењу.
   

   

  • IMG-0516d98bd108f5ba5e2bc081baeb7da2-V
  • IMG-063991476f18f312479307be35a8a904-V

 • У петак, 7. септембра 2018. године, најуспешнији ученици наше школе и њихови наставници похваљени су и награђени од стране председника општине Зорана Јевтића.

  1234567a8

 • Обавештавају се ученици да ОБАВЕЗНО осигурање износи 350, 00 динара. Уколико (редовно) школу похађа троје деце из исте породице, осигурање за треће дете је бесплатно. Новац за осигурање предати одељ. старешинама до 14. септембра 2018. године.     

 • У понедељак, 3. септембра 2018. године, свечано смо дочекали наше ђаке прваке. Ученицима и родитељима обратила се директорица Стојанка Бугарин и пожелела срећан почетак. Учитељице Снежана и Татјана извршиле су прозивку и срдачно наставиле дружење са децом.

  thumbnail

  thumbnail 1thumbnail 2thumbnail 3thumbnail 4