ОШ "Бранко Радичевић"

 

" Будућност је у образовању."

 

 

Мисија школе

Мисија наше школе је да сваки ученик стекне опште образовање у складу са својим могућностима и потребама, да буде оспособљен за даље образовање и васпитање у духу толеранције, хуманости и рада на остваривању властитих потенцијала.

Визија школе

Желимо да постанемо савремена школа отворена за све актере образовања, нове идеје и технологије, у којој ће сарађивати на заједничким циљевима ученици, наставници, родитељи и локална средина.